4000 m2
plochy

50 +
atrakcií

0 - 99
rokov

Najbližšia akcia

Bounce zóny

Oslava so zážitkom a pohybom

  • Skvelí animátori
  • Kombinácia zážitku a pohybu
  • Originálne scenáre osláv
  • Kvalitné občerstvenie
Domov

Instagram