• MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
    SO ŠPECIÁLNOU
    BEZZÁSYPOVOU TRÁVOU

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Obtiažnosť

Multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré môžete využiť nielen na futbalový zápas, ale aj volejbal, bedminton a iné športy. Ihrisko je chránené mantinelom a ochrannými sieťami. Povzbudzovať vás môžu vaši priatelia z mini tribúny.  Ako bonus si môžete od nás odniesť originálnu fotografiu z foto zóny s vizualizáciou Mareka Hamšíka.